Rakennusprojektin ensi vaiheet

Maanrakennustyöt

Mökin rakentaminen alkaa tontin maaperän arvioinnilla, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa maanrakennustyöt. Maanrakentamiseen liittyy mahdollisesti myös puiden kaataminen, vanhan maa-aineksen kuljettaminen pois ja uuden maa-aineksen kuljettaminen tontille. Maanrakennustöiden yhteydessä kaivetaan myös salaojat ja tehdään talon viemäriputkitukset.

Tontin maaperä vaikuttaa vaadittavien maanrakennustöiden laajuuteen.

Rantatontti saattaa toisinaan sijaita esimerkiksi helposti routivilla alueilla tai haastavilla pehmeikköalueilla, joka vaatii perustamisen yhteydessä paalutuksen. Vaihtoehtona paalutukselle on maa-aineksen massanvaihto. Täyteaineena käytetään yleensä kevytsoraa, joka toimii samalla routaeristeenä.

Tasainen hiekkamaan tontti on usein vaivattomin rakennuspaikka, toisaalta hiekkamaan pehmeä laatu vaatii kantavaa mursketta.

Vaativin vaihtoehto on kallioinen rinnetontti, siinä tapauksessa vaaditaan jopa räjäytys- tai louhintatöitä.

Perustus vaikuttaa jatkon sujumiseen

Perustussuunnitelman tekee yleensä rakennussuunnittelija. Perustusten suunnittelussa tulee huomioida niin lujuusvaatimukset, lämmöneristävyys kuin kosteuden eristyskin. Perustamista hahmoteltaessa on huolehdittava myös siitä, että talon ympärillä oleva maa voidaan muotoilla joka puolelta talosta poispäin viettäväksi tai muuten estää valumavesien joutuminen perustuksiin.

Perustusvaihtoehtoja on perusmuurianturaperustus eli sokkeliperustus, pilariperustus tai reunavahvistettu laatta.

Pilariperustus tulee noin kolmannekseen uusista loma-asunnoista. Erityisesti kantaville maapohjille rakennettaessa ja kevyissä rakennuksissa tämä on helppo ja edullinen vaihtoehto.

Alapohjan voi tehdä joko maanvaraiseksi tai kantavaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa mökin alle jää tuulettuva ryömintätila eli rossipohja. Kantavan alapohjan voi toteuttaa joko elementeillä, paikalla valaen tai puurunkoisena.

Mökkirakentamisessa puurunkoinen vaihtoehto on yleensä järkevin tapa tehdä tuulettuva alapohja.

Routaeristys, salaojitus ja sadevesiviemäröinti kuuluvat myös olennaisena osana perustustöihin. Radonsuojaus tarvitaan, jos mökkitontti sijaitsee radonpitoisella alueella.

Perustusten teko vie aikaa parista päivästä viikkoon. Perustusten valamisessa omat ja mahdollisen talkooporukan taidot kannattaa harkita tarkoin, koska perustusten mittatarkkuus on ehdoton vaatimus jatkotöiden onnistumiselle. Harkkomuurauksen osalta voi kysyä työurakan hintaa aputöineen ja ilman aputöitä. Yksi muurari tarvitsee apupojan, joten siinä voi olla sopiva paikka omalle työlle.

Elementti- tai hirsitalotoimituksen vaihtoehtona voi olla pitkästä puutavarasta paikan päällä rakennettava runko.

Kun tarvitset apua maanrakennustöissä tai perustuksissa, ota yhteyttä:

Maanrakennus Veli Kinnunen | Kuhmon Piha- ja Vihertyö | Rakennussauma Komulainen | Kuhmon Rakennuspojat