Mökin rakennustavan valinta

Kun lähdetään rakentamaan mökkiä, toteutustapoja on monia. Vaihtoehtoja on esimerkiksi teollisesti valmistettu hirsimökki, käsinveistetyistä hirsistä valmistettu tai elementtirakentaminen.

Eri toteutustapojen kustannuksia ei välttämättä ole helppo suoraan vertailla. Valintaan vaikuttaa tietysti käytettävissä olevan rahamäärän lisäksi käytettävissä oleva oma aika ja osaamistaso.

Moni itse rakentava päätyy rankarunkoiseen lautajulkisivumökkiin, joka on rakennettu ns. pitkästä tavarasta. Etuna on suunnittelun vapaus ja edullisuus, toisaalta tarvitaan ammattitaitoa ja aikaa. Toinen ääripää on ns. avaimet käteen –malli, jossa kustannukset ovat tietysti suuremmat.

Pisimmälle vietynä avaimet käteen –projekti kattaa maanrakennustyöt ja rakentamisen laadun valvonnan. Päävastuu hankkeen onnistumisesta on myöskin rakentajalla.

Valmis elementti- tai hirsitalotoimitus karsii luonnollisesti osan työmäärästä valmistajan vastuulle, mutta työmaalle tehtäväksi jää perustustöiden lisäksi mm. ikkunoiden, ovien, kiintokalusteiden ja vesikaton asennus, sekä mahdollisesti sähkö- ja lämmitysjärjestelmät.

Nämä rakennusvaiheet kuuluvat yleensä jokaiseen mökkiprojektiin ja vaativat joko oman työpanoksen tai teetetään ulkopuolisella taholla:

  • maanrakennus
  • perustukset
  • sähkö- ja lvi-asennukset
  • rungon pystytys ja muut kirvesmiestyöt sekä lämmöneristys
  • vesikate asennuksineen
  • kiintokalusteet
  • tulisijat ja muuraustyöt
  • vedeneristys- ja laatoitustyöt
  • ikkuna- ja ovitoimitukset asennuksineen.

TimberFramen sivuilta näet eri vaihtoehtoja hirsirakentamiseen http://passiveloghomes.com/fi/hirsitalon-rakenteet/

Mihin tahansa rakennustapaan päädytkin, nämä yritykset ovat apunasi rakentamisen eri vaiheissa tai tavarantoimituksessa:
Kuhmon Rakennuspojat | Rakennussauma Komulainen | Timber-Frame | Puu-Hanski | Kuhmon Ikkuna | Rautakauppa Lehto | Kuhmon Putkityö