Kuhmon kaupungin rakennusvalvontaan olisi hyvä olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun olet valitsemassa tonttia.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa tontin rakentamista ohjaamista määräyksiä esimerkiksi muodon, materiaalin ja värityksen osalta (kaavan mukainen rakennusoikeus voi vaihdella). Bonvestan ja Laatumaan tontit on yleisesti kaavoitettu valmiiksi. Jos olet hankkimassa tonttia yksityishenkilöltä, tontti voi olla kaavoittamaton.

Jos tontti on kaavoittamaton, haetaan tontille ensin poikkeamislupa (kunta myöntää). Poikkeamisluvassa määritellään ylipäätään, saako tontille rakentaa vai ei sekä rakennusoikeuden koko (maksimissaan 250 k-m2). Aikaa tähän täytyy varata muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Rakennuslupa

Kun tontti on kaavoitettu, niin voidaan lähteä hakemaan rakennuslupaa. Hakemuksen voi toistaiseksi toimittaa joko suoraan rakennusvalvontaan Kuhmon kaupungintalolle (Kainuuntie 82, toimistopäivä maanantaisin) tai postitse osoitteeseen Kuhmon kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 15, 88901 Kuhmo. Toimittamalla kaikki vaaditut liiteet nopeutat rakennusluvan käsittelyä, optimaalisesti käsittely kestää 4-6 viikkoa. Useimmin luvan saanti viivästyy sen vuoksi, että osa liitteistä puuttuu tai ne ovat puutteellisia. Rakennuslupien käsittely on yleensä nopeampaa kevättalvella tai loppusyksystä, kesää kohden mentäessä lupahakemusten määrä kasvaa. Lisäksi maastokatselmukset painottuvat pääasiassa kesäaikaan ja tästä syystä lupakäsittely voi hidastua jonkin verran.

Liiteeitä on mm. rakennuksen pääpiirustukset, rakenneleikkaus mittakaavassa 1:10, asemapiirros mittakaavassa 1:500, ympäristökarttaote, selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta, selvitys naapurien kuulemisesta sekä hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi ko. työmaalle.

Yleensä talousrakennuksen (yms. pienet) rakennukset vaativat toimenpideluvan tai ovat luvituksesta vapaita. Vaikkakin ko. rakennus ei vaadi luvitusta, tulee sen sopeutua ympäristöönsä ja täyttää minimietäisyysvaatimukset. Luvan tarpeellisuus kannattaa kuitenkin aina varmistaa rakennusvalvonnasta.

Kuhmon kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut löytyvät täältä. Rakennuslupahakemukskaavakkeet löydät täältä >>

Lisätietoa rakennusluvan hakemisesta saat täältä:

Rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Risto Saarinen
GSM 044 725 5256
Toimistossa maanantaina
klo 8.00 – 11.00 ja 11.45 – 16.00

Rakennustarkastaja-korjausneuvoja
Harri Piirainen       
GSM 044 725 5257
Toimistossa maanantaina
klo 8.00 – 11.00 ja 11.45 – 16.00

Lupavalmistelija
Kaisa  Karppanen
GSM 044 725 5261

Kiitokset Harri Piiraiselle blogikirjoituksen avustamisesta!